Man ser upp

14 maj – 30 september

Digital plattform: www.manserupp.se

Den digitala utställningen Man ser upp är en del av det återkommande projektet Sätt ord på konsten, som startades 2019 som ett samarbete mellan Kultur Gävleborgs konstsamling och litteraturverksamhet.

I årets upplaga av Sätt ord på konsten lägger vi fokus på ett av verken som ingår i den regionala offentliga konstsamlingen: Sean Henrys bronsskulptur Man looking up som är placerad utanför Gävle sjukhus.

Studenter från Bollnäs folkhögskolas skrivarlinje har mött skulpturen och tolkat den i totalt tretton texter. De olika texterna ger öppningar till nya perspektiv och tankegångar kring verket.

På grund av rådande omständigheter kommer årets utställning, som fått namnet Man ser upp, att presenteras på en digital plattform den 14 maj. I den digitala utställningen får publiken i en film, av Gävlefotografen Michael Tebinka, uppleva Man looking up från flera olika vinklar och perspektiv. Där kan man även läsa och lyssna till studenternas texter, i en uppläsning av Folkteatern Gävleborg.

I samband med utställningen arrangerar Kultur Gävleborg en samtalsserie där inbjudna gäster diskuterar olika frågeställningar som baseras på skulpturen och på studenternas texter. De totalt tre samtalen kommer under våren ut som en podd i appen KOF – Konstfiktion och fakta.

Årets upplaga av projektet genomförs i samarbete med Kultur Gävleborgs konstverksamhet, Bollnäs folkhögskola och Folkteatern Gävleborg.