Man ser upp

Den digitala utställningen Man ser upp, som presenterades på en specialframtagen plattform den 14 maj – 30 september 2020, var en del av det återkommande projektet Sätt ord på konsten, som startades 2019 som ett samarbete mellan Kultur Gävleborgs konstsamling och litteraturverksamhet.

I 2020 års upplaga av Sätt ord på konsten lades fokus på ett av verken som ingår i den regionala offentliga konstsamlingen: Sean Henrys bronsskulptur Man looking up, som är placerad utanför Gävle sjukhus.

Studenter från Bollnäs folkhögskolas skrivarlinje mötte skulpturen och tolkade den i totalt tretton texter som ger öppningar till nya perspektiv och tankegångar kring verket.

På grund av de rådande omständigheterna 2020 presenterades utställningen digitalt. I den digitala utställningen fick publiken i en film, av Gävlefotografen Michael Tebinka, uppleva Man looking up från flera olika vinklar och perspektiv. I utställningen kunde besökarna även läsa och lyssna till studenternas texter, i uppläsning av skådespelare från Folkteatern Gävleborg.

I samband med utställningen arrangerade Kultur Gävleborg en samtalsserie där inbjudna gäster diskuterade olika frågeställningar baserade på skulpturen och på studenternas texter.

Samtalen, där bland annat författaren Anna Sanvaresa och konstnären Sara-Vide Ericson deltog, spelades in som poddar, som du kan ta del av här: KOF - konstfiktion & fakta - Soundcloud.

2020 års upplaga av Sätt ord på konsten genomfördes i samarbete med Kultur Gävleborgs konstverksamhet, Bollnäs folkhögskola och Folkteatern Gävleborg.