Ord i tid - litterära betraktelser under en pandemi

Taxichauffören Rolf som letar efter sin försvunna son. Inflyttade Stockholmaren Maja som längtar hem till morfar i Hälsingland. Två oceansisters som dras isär av coronan. Febriga Elton som på ett oväntat sätt får kunskap om spanska sjukan. Det är några av huvudpersonerna i de litterära betraktelser från pandemin som togs fram inom ramen för Kultur Gävleborgs särskilda uppdrag.

Ord i tid, podcast

Under 2020 anlitade Kultur Gävleborg sammanlagt 70 konstnärer, slöjdare, filmare, dansare, författare, musiker och kulturskribenter för att på olika sätt förhålla sig till, tolka, gestalta och utgå ifrån det rådande läget i vårt län.

De 14 nyskrivna litterära texterna som togs fram av 13 regionala författare skildrar samtiden utifrån ett Gävleborgsperspektiv. Texterna är skrivna i olika genrer – prosa, tonsatt lyrik, poesi, konstprosa - och riktar sig till olika målgrupper - barn, unga, vuxna. I texterna blandas frågor, sorg, tröst och hopp kring det pågående skeendet och framtiden.

Här hittar du presentationer av kulturskapare, beskrivningar av deras skapandeprocesser och – vad det gäller författarna – hela deras verk.

I 13 poddavsnitt som släpptes under 2021 lästes texterna in av författarna själva och av skådespelarare från Folkteatern Gävleborg och Folkteatern i Dalarna. Poddarna som presenterar texterna innehåller också en kortare intervju med författarna.

ORD I TID innehåller uppläsningar av texter av Bernt-Olov Andersson, Aase Berg, Per Berg, Karin Nilsson, Marit Sahlström, Viveka Sjögren Bangoura, Felicia Welander och Katarina Widholm.

ORD I TID 2 innehåller uppläsningar av texter av Carola Ankarborg, Carolina Thorell, Linda-Maria Grönkvist, Helene Rådberg och Linda Netsman.

P4 Gävleborg Sverige presenterade under våren 2021 författarna och deras texter och spelade upp klipp ur poddinläsningarna.

I publikationen Urmekanismer – konstnärliga uppdrag i en pandemisk tid har Kultur Gävleborg summerat satsningen på särskilda uppdrag och sammanställt presentationer av alla uppdragen