Wij trädgårdar. Foto Pernilla Hed

Kulturförebyggande rehabilitering

Region Gävleborg genomförde våren 2015 pilotstudier om hur man kan använda hälsofrämjande kulturaktiviteter i det ordinarie hälso- och vårdarbetet.

Kultur på recept - Rapport 
Rapport om en pilotstudie inom Division Primärvård. Region Gävleborg.

Kultur på recept - Utvärdering Wij Trädgårdar

Kultur på recept - Utvärdering Länsmuseet våren 2015 

Kultur på recept - Utvärdering - Från Länsmuseet till Studiefrämjande