Månadens författare Gävleborg 2020

Gävleborg är en region som är rik på författare, både nu verksamma och bortgångna. Under 2020 lyftes såväl bredden som djupet i Gävleborgslitteraturen fram i satsningen Månadens författare – Gävleborg 2020.

I Gävleborgs län har arbetarlitteraturen starka rötter, men här finns och har funnits författarskap i en mångfald av genrer och som riktar sig till målgrupper i alla åldrar. För att lyfta fram litteraturen i länet och öka kunskapen om författarskap med koppling till Gästrikland och Hälsingland genomfördes under 2020 satsningen Månadens författare - Gävleborg.

Satsningen var ett samarbete mellan litteraturverksamheten inom Kultur Gävleborg, HelGe-biblioteken (folkbiblioteken i Gästrikland och Hälsingland) och P4 Gävleborg, Sveriges radio. Varje månad under året presenterades ett författarskap. Lanseringen av månadens författare ägde rum i förmiddagsprogrammet i P4 Gävleborg första onsdagen i varje månad och författarskapet uppmärksammades på samtliga bibliotek i länet.

Även bokhandlar och bibliotek i länet lyfte fram månadens författare. En nyskriven text (en intervju i det fall författaren är verksam) togs fram om varje månads författare.

Texterna utgjorde starten på författarbanken ”Gävleborgsförfattare” som finns på på HelGe-bibliotekens webb. Gävleborgsförfattare - HelGe-biblioteken (helgebiblioteken.se).

Satsningen på Månadens författare var lyckad och uppskattad följdes upp 2021-2022 av en ny satsning, denna gång med temafokus: Månadens författare Gävleborg 2021-2022. Under perioden september 2023 – augusti 2024 kommer ytterligare tolv nya författarskap att presenteras.

Nedan ser du en lista över Månadens författare 2020, med länk till de nyframtagna texterna på HelGes webb. På P4 Gävleborgs hemsida kan du hitta länkar till intervjuer med och reportage om författarna.

Kontakt