Pia Rönicke - Drivande skog

24 juli – 5 september 2021
Wij Valsverk, Ockelbo

I utställningen Drivande skog samlas en mångfald av material, referenser och motstridiga erfarenheter från ett av Skandinaviens mest skogstäta län, Gävleborg.

Genom återkommande fältstudier, vandringsobservationer och tidsbaserade noteringar i form av rörlig bild och ljud har den danska konstnären Pia Rönicke rört sig i och sorgfälligt kartlagt olika spår i det föränderliga skogslandskapet runt Ockelbo och hur det sprider sig över kommunens gränser.

I mötet med den konstnärliga undersökningens väv av röster – och hur de sammanförs i Rönickes videoverk och installationer inne på Wij Valsverk - framträder skogen, betraktad både som rum och som begrepp, i sitt flytande tillstånd. Skogen driver. Men hur och med vilken artrikedom den kan röra sig är långt ifrån givet. Skogen är istället något som vi, människor och andra arter, gör tillsammans; en livsavgörande förhandling, trängd mellan olika behov, intressen och tolkningsföreträden. Så, vad gör vi av skogen?

Pia Rönickes utställning Drivande skog på Wij Valsverk är ett samarbete mellan Kultur Gävleborg, Konst & Landskap och Konstfrämjandet Gävleborg. Här visas utställningen som en del av det interregionala konstprojektet Skogen mellan oss.

Läs mer

Drivande skog - Ockelbo (pdf)

Drifting woods - Ockelbo.pdf (pdf)