Stillbild från videoverket. På bilden syns stilla vatten med lite dimma. På sidorna tät blandskog.
My Lindh, stillbild från Nordic Panoramas, Landscape No.3 (2019).

Nordic Panoramas, Landscape No.3

I ”Nordic Panoramas, Landscape No.3” skildras ett nordiskt landskap, med en sjö där gryningsdimman stiger och mörka skogspartier som långsamt, knappt märkbart rör sig mot varandra, för att sedan ta avstånd från varandra igen.

Genom att sätta landskapet i rörelse utmanar Lindh betraktaren att reflektera kring frågan vad ett nordiskt landskap är. Är det ett statiskt begrepp eller i konstant förändring? Och kan ett landskap representera en nationell identitet?

My Lindh (född 1972) bor och verkar i Stockholm. Hon är utbildad vid Konstfack i Stockholm och Konstakademien Valand i Göteborg. I sitt konstnärskap utforskar Lindh våra gemensamma bilder och berättelser, detta genom ljus- och videoverk, platsspecifika installationer och performance.

I utställningen finns även Mattias Fagerholms svartvita grafiska verk ”Långssjön” från tidigt 80-tal, vilket skapar ett spännande möte med Lindhs verk från 2019.