Falnande språk – ur Finnskogen

26 februari–8 maj 2022
Länsmuseet Gävleborg

I vandringsutställningen Falnande språk – ur Finnskogen visas nyproducerade verk av Jasmin Daryani, Camilla Edström Ödemark, Pia Högman, Malin Lin Nordström och Therése Olsson samt historiska föremål och arkeologiska fynd från finnskogarna i Gävleborg, Dalarna och Värmland.

Utställningen är en fortsättning på det interregionala residensprojekt som inleddes under sensommaren 2020. Här ville vi samla ett urval nordiska konstnärer, konsthantverkare och slöjdare i en gemensam bildningsresa genom finnskogen. Genom seminarier och dialoger, workshops och en nomadisk residensmodell med geografisk rörlighet ville vi bidra till interregionala och tvärnordiska erfarenhetsutbyten, kritiska undersökningar och en konstnärlig förståelse av de orsaker, öden och språk som har varit förknippade med den skogsfinska migrationsrörelsen i Norden.

Här har utställningens samlade konstnärskap rört sig mellan några av alla historiska finnbosättningar och närmat sig det svedjebruk, de hantverkstraditioner, den arkitektur och mytologi som ofta har fått skildra skogsfinnarnas historia. Men konstnärernas praktiker och hur dessa gestaltar sig genom utställningen stannar inte vid någon illustrativ tillbakablick. Gestaltningarna i fotografi, skulptur, installation och rörlig bild kan istället betraktas som ett performativt förhandlande med detta historiska material och bjuda in till en vidare reflektion där finnskogen fungerar som en utgångpunkt också i läsningen av vår egen tid.

Genom att sammanfläta olika tider och lager av perspektiv vill utställningen öppna upp för dialoger kring de maktstrukturer, koloniala förhållanden och tolkningsföreträden som genom historien har bidragit - och fortfarande bidrar - till undanträngningar av identiteter och språkliga betoningar och nyanser i våra begrepp om världen. I ljuset av den skogsfinska språkdöden, och med tanke på att gränserna för våra språk också innebär en begränsning av vilka världar som vi kan föreställa oss framöver, vill utställningen aldrig sluta sig kring en enda berättelse, utan göra rum för en mångfald av röster och praktiker som gör att vi kan fortsätta att läsa, hitta i och begripa de föränderliga landskap som vi omger oss av.      

Den konstnärliga bildningsresan genom finnskogen har organiserats av konst- och kulturverksamheterna vid Region Gävleborg, Region Dalarna och Region Värmland och utvecklats genom samverkan med Länsmuseet Gävleborg, Dalarnas Museum, Värmlands Museum, Finnskogsmuseet i Skräddrabo, Torsby Finnskogscentrum, föreningen Finnsam (Finnbygder i samverkan) samt Konsthallen Meken i Smedjebacken.

Till sommaren kommer vandringsutställningen att visas på konsthallen Meken i Smedjebacken i Dalarna och nästa sommar kommer utställningen att visas i Värmland. 

Falnande språk – ur finnskogen – folder (pdf)