Utställning Bortom bilden 2022

Bortom bilden –آن سوی تصاویر

16 november 2021 – 31 maj 2022
Kuren på Gävle sjukhus

Kuren är vårt rum på Gävle sjukhus för tillfälliga utställningar och konstprojekt. Ingång vid huvudentrén, håll direkt till vänster och följ gången mot mammografin.

Utställningen Bortom bilden är 2021 års upplaga av det återkommande projektet Sätt ord på konsten, vilket drivs av konstsamlingsverksamheten och litteraturverksamheten inom Region Gävleborg. Här skapas möten mellan konstverk ur den regionala offentliga konstsamlingen och nyskrivna litterära texter av fristadsförfattaren Mahdieh Golroo, där hon lyfter frågor om demokrati och yttrandefrihet.

I utställningen presenteras Mahdieh Golroos urval av konstverk och texter som skrivits på persiska och översatts till svenska. Genom texterna får vi ta del av hennes egna tolkningar av konstverken och personliga berättelser om att växa upp i ett land styrt av diktatur och patriarkat samt vad det har för påverkan på yttrandefriheten och den konstnärliga friheten.

Under utställningsperioden kommer Kultur Gävleborg bland annat att arrangera visningar för allmänheten och workshops för skolklasser.

2021 års upplaga av Sätt ord på konsten genomförs i samarbete med Sandvikens kommun, Gävle kommun och Kulturrådet.

I appen KOF – Konstfiktion och Fakta kan du ta del av utställningen digitalt och inom kort lyssna till Mahdieh Golroos texter på persiska.

Digital visning av utställningen Bortom bilden

Om Fristad Sandviken och fristadsförfattaren Mahdieh Golroo

Sedan 2016 är Sandviken fristadskommun och medlem i ICORN. Sandvikens första fristadsgäst var musikern Mikhail Borzykin, som bodde i Sandviken under perioden 2017–2019.

Den iranska journalisten och människorättsaktivisten Mahdieh Golroo är fristadsförfattare i Sandviken under perioden 2020–2022.

Mahdieh Golroo har många års erfarenhet som journalist, debattör och utbildare kring kvinnors rättigheter och hon har tidigare både fängslats och förbjudits att studera i Iran på grund av sitt engagemang. 2019 var hon efter ytterligare påtryckningar till slut tvungen att fly från sitt hemland.

I Sverige vill Mahdieh Golroo bland annat arbeta vidare med en bok om sina upplevelser i fängelset i Iran. Hon hoppas också lära känna många människor och föreningar som är engagerade i kvinnors rättigheter, för att utbyta idéer och tankar.

Relaterade nyheter

Konstnärsintervju Med Mahdieh Golroo – SoundCloud

Kontakt

Frågor om utställningen Bortom bilden besvaras av:

Frågor om visningar och workshops för skolklasser besvaras av: