Konst och dolda kulturarv

GRÄNSLAND, MELLANRUM, AVGRUNDER, var ett konst- och kulturarvsprojekt där sju konstnärer bjöds in för att skapa konstnärliga gestaltningar på några av Gävleborgs tidigare avrättningsplatser. Projektet riktade blickarna mot ett dolt kulturarv och samtidigt identifierades rum för samtal om en nutid som många människor flyr ifrån.

Nu har vi samlat några av de spår, erfarenheter och perspektiv som har bidragit till att forma projektet i en publikation. I den här publikationen, som finns i en numrerad upplaga om 310 exemplar och i en digital version, presenteras konstverk av Anna Asplind, Nadine Byrne, Conny Karlsson Lundgren, David Larsson, Sebastian Mügge, Erik Rask och Nina Svensson.

Konstnärliga processer som har letat sig utanför samtidens etablerade centrummiljöer och medfört att också mindre orter, med sina erfarenheter och samlade kunskap, har varit brännpunkten i de gemensamma reflektioner och interkulturella samtal kring konst och samhällsfrågor som projektet har sökt.

För att bidra till en vidare rörelse, och för att binda samman historia och samtid samt det lokala med internationella perspektiv, innehåller publikationen även texter av Morteza Obeidavi, miljöaktivist med ursprung i Iran, och Silas Aliki, asylrättsjurist och frilansskribent.