Gävle sjukhus perioden 1880-1930

Under några veckor kring jul 2012 grävde utställningsproducent Desirée Kjellberg i förråd och arkiv på Gävle sjukhus, läste historiska skildringar av sinnesjukvården och vände och vred på barnmorskeinstrument för åderlåtning från 1920-talet.

Gävle lasarett 1887 med portvaktarbostad och ingång i förgrunden.

Researchen silades ned till en gestaltning av verksamhetens, byggnadens, patienternas och personalens historia ur genus- och klassperspektiv. Utifrån detta skapade hon en sjukhusmuseigestaltning som finns att se i hus 36, ingång 10, Gävle sjukhus i anslutning till de bokningsbara konferensrummen i huset.

Perioden som skildras är 1880-1930 och vi får genom ritningar, objekt, fotografier, citat och utställningstexter ta del av frågor kring klädkoder, inkomstskillnader, patientrengöring, lasarettsvård kontra fattigvård och byggnadsplanering.

En sjukhussal i juletid för 16 kvinnliga patienter, både barn och vuxna.

Materialet som finns bevarat är gediget, frågorna många och detta är en första inblick att fascineras av. Konstsamlingsteamet arbetar vanligtvis med konstnärlig miljögestaltning av Region Gävleborgs lokaler och förvaltning, produktion och förmedling av regionens konstsamling. I detta fall valdes att istället göra en satsning på historia, där berättelsen om Gävle Sjukhus verksamhet, byggnader, patienter och personal sätts i ett historiskt perspektiv och illustrerar en tid som vår samtid tar avstamp i. På liknande sätt uppdrar vi med jämna mellanrum åt konstnärer att utgå ifrån ett historiskt material i samtida tolkningar.

Läs även artiklarna i Arbetarbladet och Gefle Dagblad från invigningen och landstingsarkivets Månadens fotografi om en släkthistoria som uppdagades i och med denna utställning.

Utställning i konferensrum Svarven och Hyveln