Vi blåste bort ibland - Viveka Sjögren

Bok: Vi blåste bort ibland, 2013, Kabusa böcker
Placering: Harmångers familjecentral

Vi blåste bort ibland är en poetiskt skildrad berättelse i form av en dikt om ett träd under årets olika väderlekar och om två barn som bygger en koja och leker i och under det trädet. 

Ett barn med en lekfull hatt som hoppar av glädje och ett annat med yvigt år och plirande ögon. Tillsammans med en grupp minigiraffer utforskar de dygnets alla timmar och årets olika växlingar vid trädet.

Viveka Söogren

Morgonsolen är ”knallaste röd”, hösten är varmt brandgul och snödrivornas skuggor ljust blå. Viveka Sjögren har blandat akvarell och pastell med inklippta verktyg ur kataloger från ett byggvaruhus och mat från reklambladsbilder. Vad gäller text har varje uppslag knappt mer än en del ur en mening.

Men texten sammanfattar och föreslår massor av aktivitet ur Viveka Sjögrens tydliga barnperspektiv som man känner igen från barns egna sätt att resonera som såväl sakligt konstaterande som associativt. När snön har kommit skriver hon till exempel: en dag var stigen dit försvunnen men vi hittade ändå.

Viveka SöogrenRegion Gävleborg har köpt in orignalmålningarna till Vi blåste bort ibland. Hela bildberättelsen finns med och här överträffar originalbilderna de tryckta bilderna i lyster, färgskiftningar och -intensitet.

Viveka Sjögren kommer från Stockholm, men är bosatt i Delsbo. Hon har tidigare gett ut mer textbaserade och samhällsengagerade bilderböcker som Den dagen och Den andra mamman, där hon skildrar upplevelser av att måsta fly från sitt hemland och att vara förälder i en främmande kultur.

Under 2014 kommer hon att fortsätta arbeta med Skapande skola-projekt i Hudiksvall och då planerar vi att visa dessa original i samarbete med Hudiksvalls kommun. De kommer att få en permanent placering på ett BVC, en barnklinik eller en Familjecentral i länet i samband med att ombyggnation görs för mer samtida behov.