Cirkusloppor på luffen - Lena Sjöberg

Bok: Cirkusloppor på luffen, 2013,Rabén & Sjögren
Placering: Familjecentralen, Sandvikens Sjukhus

Under Vintergatan
Är vi alla pyttesmå.

Det är några av de sista orden i Lena Sjöbergs både visuellt och textmässigt spännande Augustprisnominerade bilderbok Cirkusloppor på luffen. Det är en dramatisk berättelse om en vuxen och ett barn som både rotlösa, hemlösa och bitvis även arbetslösa lever ett nomadliv i världen. Trots stora utmaningar i form av eldsvåda och brist på både mål och medel hittar de spänningen och förväntan i äventyret. Och glädjen i att ha varandra i både uppgång och nedgång.

Lena Sjöberg har valt att arbeta med en rimmad text i boken som skapar såväl en lätthet som en rytm och ett ramverk kring bildberättelsen. Bilderna karaktäriseras av spännande perspektiv och urskärningar där jaget som ser miljöerna ofta har en loppas synvinkel. Lena Sjöberg har målat bilder med pensel och bläck på smörpapper som hon senare har scannat in och färglagt i datorn. Gicléetrycken finns i en upplaga på tio med text i bild, precis som i boken. Samtliga sexton textuppslag finns nu i Region Gävleborgs konstsamling. Dessa kompletterar vi med boken i tryckt form och ett tittskåp med både smörpappersteckningarna, bläck och penslar för att gestalta processen och inspirera till eget tecknande.

Cirkusloppor på luffen kommer att få en permanent placering på ett BVC, en barnklinik eller en Familjecentral i länet i samband med att ombyggnation görs för mer samtida behov.

Lena Sjöberg är född och uppvuxen i Sandviken och frilansar som illustratör sedan sin examen på Konstfack för knappt tjugo år sedan. Läs mer på www.lenasjoberg.blogspot.se och www.lenasjoberg.com.

Lena Sjöberg Lena SjöbergFotograf: Ann-Sofie Åberg.