Att vara jag - Anna Höglund

Bok: Att vara jag, 2015, Lilla Piratförlaget AB
Placering: tillgänglig för vandringsutställningar

Att vara jag är en skildring av processen då en flicka övergår till att bli en kvinna. Den resan gör hon genom att undersöka sin egen kropp i förändring, iaktta och reagera på den sexualisering och objektifiering av den kvinnliga kroppen som hon ser i sin samtid. Hon upplever trevande den första förälskelsen och observerar det sociala spelet omkring henne.

Anna Höglunds huvudperson är både en unik karaktär och en person med en upplevelse som är representativ för många andra i samma situation. Jaget i boken pendlar mellan det poetiskt naiva, det lekfulla och det krassa och tråkiga i tonåren.

För att förstå det hon upplever och ser omkring sig börjar hon ta reda på fakta om mänsklighetens historia och skildrar själv (genom att rita en serie) det patriarkala förtryck som präglat kvinnors liv i årtusenden. Det finns både mycket humor och en skön attityd i berättarjaget och bilderna som möjliggör för Höglund att ta sig an dessa stora och komplexa frågor i en så laddad och viktig bok som Att vara jag.

Region Gävleborg har köpt in ett urval av originalen ur både denna bok och Anna Höglunds Om detta talar man endast med kaniner, för placering som konstnärlig miljögestaltning i vårdmiljö för unga.