Marco Cueva, Framtidsbygget Hudiksvall

Under 2023 tilldelades konstnären Marco Cueva uppdraget att gestalta grönområdet mellan hus 11 och sjukhusrestaurangen Pulsen på Hudiksvalls sjukhus. Detta som en del av nybyggnationen av det nya teknikhuset (Hus 22) inom Framtidsbygget.

Marco Cuevas skissförslag till Hudiksvalls sjukhus

Marco Cuevas skissförslag presenterar en fjäril och två fjärilslarver i granit som ska placeras på sjukhusområdets grönyta. I sin skiss tar konstnären avstamp från ordet ”transformation” och applicerar det på ett minne från sin trädgård då han såg en Blåvinge i gräset vars vingar tecknade sig mot solljuset. Sedan den dagen har konstnären kopplat samman Blåvingen med sommaren och han reflekterar över hur länge han kommer att få uppleva den då det är en hotad art. Cueva kopplar sedan samman den ovanliga fjärilen i Sverige med Monarkfjärilens larver som var vanlig i hans barndomshem i Honduras under hans uppväxt.

Marco Cueva skriver i sitt skissförslag:

”Ett symboliskt sätt att gestalta förvandlingen av en plats kan vara metamorfosen från larv till fjäril, även om en insekt genomgår en fundamental transformation så är den fortfarande samma individ, likaså en plats kan förändras grundligt men fortsätter vara samma plats, förvisso med en annan karaktär eller funktion. Människans omvandling och exploatering av naturen lämnar stora avtryck på miljön, vilket drabbar fjärilar och övriga insekter i hög grad.”

Om Marco Cueva

Marco Cueva (f. 1965 i San Pedro Sula, Honduras) avslutade sin utbildning vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1995, sedan dess har han varit verksam som fri konstnär. Cueva arbetar i monumentalt format med sten som huvudmaterial men experimenterar gärna med andra tekniker och material.

Under åren har Cueva bland annat arbetat med att gestalta flyktiga, lösa eller organiska objekt eller fenomen, i sten och andra hårda och tunga material. I sitt arbete vill han skapa en illusion av viktlöshet och därmed förstärka motsättningen mellan motivet och utförandet. Cueva hämtar inspirationen från pop-kulturen, konsthistorien och naturen. Han väljer ofta motiv som redan är laddade med en kulturell innebörd. Hans bildspråk beskrivs ofta som lekfullt och inbjudande till beröring. Av de uppdrag som han har utfört, består många av ett antal kontextspecifika skulpturer som bildar löst sammansatta berättelser.

Cueva ser detta uppdrag som en möjlighet att utveckla sitt konstnärskap genom att prova nya tekniker och materialkombinationer som han har varit nyfiken på.

Läs mer om konstnären

Bakgrund till projektet

Hudiksvalls sjukhus kommer inom de närmsta tio åren att genomgå flera större om-, ny- och tillbyggnationer i det så kallade Framtidsbygget. Just nu pågår etapp 2, vilket innebär ett nytt servicehus (hus 25), teknikhus (hus 22) och kulvertsystem (hus 98). I samband med detta har flera konstnärer bjudits in för att skapa gestaltningar i relation till den nya miljön, både den fysiska platsen och människorna som vistas där.

Läs mer om Framtidsbygget