Hanna Wildows skiss
Hanna Wildows skissförslag till Hudiksvalls sjukhus.

Hanna Wildow, Framtidsbygget Hudiksvall

Under våren 2023 har Hanna Wildow påbörjat sin konstnärliga gestaltning till Artist out of hospital-uppdraget kring hus 07 och 08 på Hudiksvalls sjukhus.

Wildows gestaltning är en deltagarbaserad ljudpromenad med titeln ”du är platsen, platsen är du”. Arbetsprocessen består av en serie möten och samtal som tar plats under ett års tid, där konstnären tillsammans med besökare, personal, anhöriga och andra sjukhusaktörer kommer promenera till platser på eller i närheten av sjukhusområdet. Tillsammans kommer de kartlägga och iscensätta platser att mötas, reflekteras och andas på. Det handlar om samskapandet av verket, om gåvan av att ge sin speciella plats till andra som kan behöva den och om andetaget som alla språk, röster och berättelsers minsta gemensamma nämnare.

Eftersom Hudiksvalls sjukhus just nu genomgår stora förändringar i och med ny-, om- och tillbyggnationer, blir ”du är platsen, platsen är du” även en undersökning av en plats i förvandling. Vissa av deltagarnas berättelser blir minnen som arkiveras medan andra förblir andrum som delas gång på gång. På så vis innehåller Wildows verk många delar och blir både en kartläggning av sjukhusområdet i förvandling, ett deltagande samtal, en vandringsled och ljudpromenad.

Har du en speciell plats på eller i närheten av Hudiksvalls sjukhus, som du vill dela med dig av?
Vill du vara med och skapa ”du är platsen, platsen är du”?
 
Skriv till hej@duärplatsen.se
Läs mer om projektet 

Hanna Wildow
Hanna Wildow. Foto: Dick Hedlund

Om Hanna Wildow

Hanna Wildow (född 1983) bor och verkar i Stockholm. Hon har en master i fri konst från Konstfack (2015), en kandidat i Genusvetenskap från Stockholms universitet (2009), och ytterligare en kandidat i Pedagogik från Umeå universitet (2020). I sitt konstnärskap undersöker och iscensätter hon berättelser och relationer. Med ett särskilt intresse för hur historia konstrueras undersöker Wildow hur material som röst, kropp och språk kan påverka vilka berättelser som erkänns som kunskapsbärande. Hon samlar, organiserar, bygger upp och bryter ned. Olika medier sammanfogas i rumsliga berättanden och narrativa montage, som aktiveras av eller går i dialog med betraktarens närvaro och fysiska deltagande. Tid, rum, språk, ljud, bild och material böjs och bänds, bokstavligen likväl som metaforiskt.

Konstnärens hemsida

Bakgrund till projektet

Akutsjukhuset i Hudiksvall kommer inom de närmsta ca tio åren att genomgå flera större om-, ny- och tillbyggnationer i det så kallade Framtidsbygget. I samband med detta har tre olika konstnärskap (Gideonsson/Londré, Hanna Wildow och Isak Sundström) bjudits in för att skapa konstverk i relation till hus 07 och 08 utifrån det övergripande temat ”Framtiden”. Då flera av dessa nybyggnationer och vårdmiljöer inte lämpar sig helt för traditionella gestaltningar kommer konstnärerna att utifrån tematiken, platsen och Hälsingland som närmiljö skapa nya konstverk som kommer ingå i Region Gävleborgs konstsamling och placeras i eller runtom Hudiksvalls sjukhusområde.

Artist Out of Hospital-uppdraget erbjuder en möjlighet för konstnärerna att vara närvarande och undersöka platserna under en längre tid, och på så vis skapa konstverk som reflekterar, kommenterar och gemensamt stimulerar till eftertanke och nya referenser hos personal, vårdtagare och besökare till platserna.

Läs mer om Framtidsbygget