Detaljbild från Linnea Rygaards gestaltning ”Wuthering Heights”

Linnea Rygaard, Bollnäs folkhögskola

Under januari 2024 har Linnea Rygaard färdigställt sin konstnärliga gestaltning till Bollnäs folkhögskola.

Linnea Rygaards konstnärliga gestaltning ”Wuthering Heights” består av en skulpturserie med sex pelare, placerade utanför gymnastiksalen och på grönområdet intill musikhuset. Skulpturerna i massiv gran – tagna från konstnärens egen mark och utförda för hand - samspelar med platsen på flera olika plan. De kan bland annat väcka associationer till Hälsingegårdarnas detaljrika brokvisar och flottningen av timmer på Ljusnan som passerar utanför skolan, vilket format Bollnäs som stad. 

Tillsammans skapar de en rumslighet där du som betraktare tillåts utforska hur din egen kropp, blick och perception förhåller sig till verken och platsen.

Titeln Wuthering Heights, refererar både till skulpturernas höjd men även till Emily Brontës litterära verk från 1847 och Kate Bush låt från 1978, med samma namn.

Linnea Rygaard (f. 1990) är utbildad på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och Skowhegan School of Painting och Sculpture i Main i USA. Hon arbetar främst med storskaligt måleri med fokus på abstrakta kompositioner, men har även på senare tid börjat rikta in sig på skulptur med arkitektoniska inslag. Rygaard är bosatt i den lilla byn Sandvik i norra Hälsingland.

Konstnärens hemsida

Bakgrund till projektet

Region Gävleborgs tre folkhögskolor (Bollnäs, Forsa och Västerbergs folkhögskola) planerar under kommande år att genomgå större ombyggnationer, renoveringar och nybyggnationer för att erhålla den standard som verksamheten kräver. Skolornas områden ska erbjuda miljöer som bidrar till positiva utomhusupplevelser för deltagarna under och utanför skoltid.

I samband med byggprojekten har sex konstnärer fått i uppdrag att konstnärligt gestalta olika platser på de tre skolorna utifrån deras specifika behov, egenskaper och ingångar.

Platserna som konstnärerna har fått i uppdrag att arbeta med varierar mellan att vara placerade utom- och inomhus och kommer att utgå från olika spår såsom verksamhet, HBTQ och normkreativitet, historia, medskapandeprocesser, materialitet och möten. Varje konstnär arbetar platsspecifikt med förankring i platsen och med sin egen process i olika metoder och material vilket skapar en bredd i uttryck och teknik.