Aleksandra Stratimirovićs skissförslag till Hudiksvalls sjukhus
Aleksandra Stratimirovićs skissförslag till Hudiksvalls sjukhus

Aleksandra Stratimirović, Framtidsbygget Hudiksvall

Sedan början av sommaren 2023 har Aleksandra Stratimirović fått uppdraget att genomföra sitt skissförslag för den konstnärliga miljögestaltningen i Servicehuset (hus 25) på Hudiksvalls sjukhus, i samband med Framtidsbygget Hudiksvall.

Stratimirovićs gestaltning ”Ädelstenar” består av delar från berggrunden som sprängts bort i samband med utbygget av hus 25. Berggrunden i Sverige - som främst består av bergarterna gnejs och granit - har bildats under en tidsrymd av två till tre miljarder år genom magmatiska, sedimentära och metamorfa processer. I området runt Hudiksvall är de porfyriska gnejsgraniterna vanligast, och i arbetet med gestaltningen utgår Stratimirović från hur många minnen dessa gnejsgraniter bevarar.

Gestaltningen kommer både ta plats utomhus och inomhus vid Servicebyggnaden. Utomhus monteras en större natursten svävande på fasaden. Och inomhus placeras små stenar – helt eller delvis täckta med bladguld - i form av en permanent utställning. Dessa stenar kanske inte uppfattas som något särskilt för gemene person, men genom att visa upp dem som ädelstenar lyfter hon dess kvalitéer, den skönhet och beständighet som finns i stenarna.

Verket är både berättande och poetiskt. Genom att bevara stenar från berggrunden tar konstnären tillvara på platsens historia i en tid då den genomgår stor förändring. Stenarna bär på en historia som nu sätts i ett nytt sammanhang och tillåter människorna som befinner sig i och utanför Servicehuset att både reflektera och fantisera över den tid som varit och sin egen relation till platsen.

Om Aleksandra Stratimirović

Aleksandra Stratimirović. Foto: Tina Axelsson

Aleksandra Stratimirović (f.1968 i Jugoslavien, den del som idag utgör Serbien) bor och verkar i Stockholm. Hon är utbildad vid University of Arts i Belgrad och på Konstfack och KTH i Stockholm med inriktning mot ljusdesign. Hon arbetar främst med ljus i sina konstgestaltningar och har gjort flera offentliga gestaltningar i Sverige. År 2019 belönades hon med Stora förtjänstpriset (Svenssons Stora Förtjänstpris) i Sverige och år 2022 lyftes hon fram för sina insatser inom ljuskonstområdet av organisationen ”Women in Lighting”.

Inför hennes konstnärliga gestaltning på Hudiksvalls sjukhus berättar hon:

– Jag arbetar gärna med platsspecifika uppdrag, där konst integreras i miljöer som inte är självklara platser för konst. Varje projekt är en ny utmaning att finna en konstnärlig möjlighet i dessa olika situationer. För mig är det spännande och tankeväckande att fokusera på en speciell publikplats, så som sjukhus, och skapa ett verk som drar inspiration utifrån platsen och dess sammanhang.

Konstnärens hemsida

Bakgrund till projektet

Hudiksvalls sjukhus kommer inom de närmsta tio åren att genomgå flera större om-, ny- och tillbyggnationer i det så kallade Framtidsbygget. Just nu pågår etapp 2, vilket innebär ett nytt servicehus (hus 25), teknikhus (hus 22) och kulvertsystem (hus 98). I samband med detta har flera konstnärer bjudits in för att skapa gestaltningar i relation till den nya miljön, både den fysiska platsen och människorna som vistas där.

Gestaltningsuppdraget för Servicehuset (hus 25) utgår från hisshallen på plan 5, strax utanför pentryt och personalrummet. Rummet har stora panoramafönster som vetter mot öster med utsikt över sjukhusområdet och det är väggen intill fönstren som Aleksandra Stratimirovićs konstnärliga gestaltning avser. Hon har möjlighet att arbeta med både den inre och yttre väggen för att binda ihop utsidan med insidan.

Läs mer om Framtidsbygget