Inventering av konst

Tack för att du skickade in formuläret.

Bedrivs verksamheten av Region Gävleborg?

De personuppgifter du lämnar i formuläret används för att administrera aktiviteten, exempelvis skicka anmälningsbekräftelse, kallelse och utvärdering samt att skapa deltagarförteckning. Personuppgifterna tas bort när hanteringen av anmälan är slutförd.

Mer information om hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter regiongavleborg.se/dataskydd

De personuppgifter du lämnar i formuläret används för att administrera aktiviteten, exempelvis skicka anmälningsbekräftelse, kallelse och utvärdering samt att skapa deltagarförteckning. Personuppgifterna tas bort när hanteringen av anmälan är slutförd.

Mer information om hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter regiongavleborg.se/dataskydd