Inventering av konst

Bedrivs verksamheten av Region Gävleborg?

De personuppgifter du lämnar i formuläret används för att administrera aktiviteten, exempelvis skicka anmälningsbekräftelse, kallelse och utvärdering samt att skapa deltagarförteckning. Personuppgifterna tas bort när hanteringen av anmälan är slutförd.

Mer information om hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter regiongavleborg.se/dataskydd