Hälsofrämjande kulturinsatser för asylsökande och nyanlända

Mellan 2015 och 2018 satsade Region Gävleborg särskilda medel för hälsofrämjande kulturinsatser för asylsökande och nyanlända, så kallade Kultur för integrations-medel. Syftet var att ge kommuner, det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer (ideella föreningar, stiftelser, studieförbund etc.) möjlighet att genomföra kulturinsatser för att främja integration och interkulturell dialog och att utveckla och stödja integrationsprocessen genom hälsofrämjande kulturaktiviteter i samverkan med civilsamhället i Gävleborg.

Som en fortsättning på denna stora satsning drivs projektet Songlines, som är bryggan mellan unga som flytt och våra kulturinstitutioner, studieförbund, föreningar och kulturskolor. Projektet jobbar med musik i skolor, på konsert- och kulturhus och på HVB-hem. Unga på flykt lär sig att musicera, arrangera och göra konserter och kulturfester av olika slag. Projektledare finns stationerade i mer än halva Sverige.

Läs mer om Songlines.