Senast beviljade utvecklingsbidrag

Projektägare  Projekt Beviljat belopp (kr) Diarienummer
Hälsinglands museum (i samarbete med Folkteatern Gävleborg)
Förstudie angående kunskapsutveckling för hållbarhet i regionens kulturinstitutioner 100 000 KKN 2022/189
Kulturskolan i Gävle
Samverkan länets kulturskolor 100 000 KKN 2022/72
Studieförbundet Bilda Mitt Filmstigen 260 500 KKN 2019/244
Kultur Gävleborg (i samarbete med Folkteatern Gävleborg, Gävle Symfoniorkester, Gävle kommun, Johan Wellton och Per Moneeo) Pendula Voice 500 000 KKN 2021/105
Hälsinglands museum Skyfall och översvämningar- klimatavtryck i lokalsamhället 150 000 KKN 2021/183
PHIDR Dansplats Skog 400 000 KKN 2019/60
Per Jonsson Dance Center Forskningscenter 410 000 KKN 2019/34
Bollnäs kommun Världsarvet Hälsingegårdar, vårt kulturarv 320 500 KKN 2020/251
Gävle kommun Gestaltad livsmiljö i Gävleborg år 1/3 150 000 KKN 2022/164
Konstfrämjandet Gävleborg Optic X 320 000 KKN 2020/250