Dans

Offentliga föreställningar Dans höst 2022

Kultur Gävleborgs verksamhetsutveckling inom dans ska förankra, synliggöra och utveckla dansen i Gävleborg. Verksamhetsutveckling inom dans arrangerar fortbildning, nätverksträffar och inspirationsdagar där dansverksamma, föreningsliv och kulturtjänstepersoner är målgrupper.

Verksamhetsutveckling inom dans arbetar för att stärka, utveckla och synliggöra den professionella dansen. Särskilda satsningar gäller hiphop-kulturen. Detta arbete sker bland annat i samverkan med andra konstformer och i samarbete med kommunerna. Verksamhetsutveckling inom dans erbjuder dansresidens, workshops samt publik- och arrangörsutveckling för såväl offentliga arrangörer som förskola/skola.

Verksamheten förmedlar professionella dansföreställningar både till skolan och offentliga arrangörer och bidrar till att ge nationella och internationella gästspel genom Dansnät Sverige, Riksteatern, NorrDans och fria dansgrupper. På så sätt kan länets invånare ta del av högkvalitativ danskonst, både som publik och aktiv utövare. Genom att erbjuda dansbussar till länets scener ökar tillgängligheten till professionell dans och får även till följd att engagemanget från kommuner och teaterföreningar ökar.

Verksamhetsutveckling inom dans förmedlar fortbildning och inspirationsdagar med till exempel Dansväskan. Materialet är speciellt riktat till äldre och personer med funktionsvariationer eller särskilda behov. Materialet ger verktyg att arbeta med kroppen och övriga sinnen för att kunna använda dansen som uttrycksform.

Genom att arrangera workshops och dansläger i samverkan med andra intressenter stödjer verksamhetsutveckling inom dans också barn och ungas rätt att utrycka sig genom dans. Barn och unga ges möjlighet att uppleva professionell dans som publik, skapa dans och koreografi, samt utöva dans, genom exempelvis estetisk läroprocess.

Tillsammans med Riksteatern Gävleborg arbetar Kultur Gävleborg under kulturplaneperiod 2019-2021 inom dans särskilt för att:

  • använda digitaliseringens möjligheter för ökad tillgänglighet
  • utforska digital gestaltning
  • initiera gemensamma mötesplatser för länets aktörer
  • stärka professionella scenkonstnärer och arrangörsleden genom kompetenshöjande insatser
  • skapa konstöverskridande samproduktioner och konstnärlig residensverksamhet
  • stärka barns och ungas medinflytande och möjligheter att själva utöva och/eller arrangera
  • erbjuda ett professionellt utbud av nationella och internationella föreställningar
  • erbjuda ett brett och varierat utbud, särskilt ur ett interkulturellt perspektiv
  • stärka infrastrukturen inom dansområdet