Dans

Region Gävleborgs verksamhetsutveckling inom dans ska förankra, synliggöra och utveckla dansen i hela Gävleborg. Vårt arbete ska stärka och utveckla den professionella dansen i länet. Detta arbete sker bland annat i samverkan med andra konstformer och i samarbete med kommuner och andra aktörer.

Verksamhetsutvecklingen inom dans erbjuder dansresidens, workshops och samarrangerar offentliga föreställningar med länets olika arrangörer. På så sätt kan länets invånare ta del av högkvalitativ danskonst, både som publik och aktiv utövare.

Vi arrangerar också fortbildning, nätverksträffar och inspirationsdagar för både dansverksamma, föreningsliv, kulturtjänstepersoner och unga. Vi jobbar brett med begreppet dans och hälsa och samarbetar bland annat med civilsamhället i dessa frågor.

Barn och unga

Det är av stor vikt att möjliggöra barn och ungas rätt att utrycka sig genom dans via olika satsningar. Vårt arbete ger barn och unga möjlighet att skapa dans och koreografi, utöva dans samt uppleva professionell dans som publik. Vi erbjuder ett brett utbud till förskola och skola genom plattformen Kultimera.

Tätt samarbete i länet och nationellt

Verksamhetsutvecklingen inom dans samarbetar tätt med Riksteatern Gävleborg för att stärka dans som konstform och synliggöra dansen i hela länet. Genom att ingå i olika nationella sammanhang, som Dansnät Sverige och Samarbetsrådet för regional dansutveckling (SRD), håller vi oss uppdaterade om vad som händer inom dans i Sverige.