Orosmoln av obeskrivlig kraft

Med det regionala konstprojektet Orosmoln av obeskrivlig kraft vill vi närma oss den infrastrukturella och materiella påminnelse om beredskap och potentiella hot som Sveriges alla skyddsrum kan tala om. Inledningsvis vill vi röra oss i de civila skyddsrum som är en del av den byggnadstekniska och arkitektoniska utformningen av flertalet skol- och boendemiljöer i Gävleborg. Här vill vi aktivera några av dessa rum som mötesplatser och visningsytor för konstnärliga undersökningar och interventioner; processer som vill bjuda in till gemensamma reflektioner och ett gestaltande av frågor som berör och utmanar våra föreställningar om rädslor, hotbilder och försvar. 

Orosmoln av obeskrivlig kraft (pdf)