Orosmoln av obeskrivlig kraft

Med det regionala konstprojektet Orosmoln av obeskrivlig kraft vill vi närma oss den infrastrukturella och materiella påminnelse om beredskap och potentiella hot som Sveriges alla skyddsrum kan tala om. Inledningsvis vill vi röra oss i de civila skyddsrum som är en del av den byggnadstekniska och arkitektoniska utformningen av flertalet skol- och boendemiljöer i Gävleborg. Här vill vi aktivera några av dessa rum som mötesplatser och visningsytor för konstnärliga undersökningar och interventioner; processer som vill bjuda in till gemensamma reflektioner och ett gestaltande av frågor som berör och utmanar våra föreställningar om rädslor, hotbilder och försvar. 

Orosmoln av obeskrivlig kraft arrangeras i samverkan med en rad regionala och lokala aktörer i Gävleborg, med stöd av Kulturrådet.

Underjordiska förbindelser
4 maj – 27 maj 2018, Ljusdal
Joakim Forsgren

Drömmen om ett torn
26 maj 2018 (pågående), Norrala/Söderala
Anna Asplind, Guillermo Arsuaga och Orestis Nikolaidis

Lilla Domedagsvalvet
4 augusti – 2 september 2018, Ockelbo
Catrin Andersson, Christer Chytraéus, Leif Elggren,
Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Noak Lönn,
Lukas Marxt, Pia Rönicke, Magnus Thierfelder

Istället för gravar
15 september – 17 oktober 2018, Söderhamn
Andreas R Andersson, Rebecka Bebben Andersson, 
Mikael Goralski, Jan Håfström, Tova Mozard, 
Linnéa Rygaard, Salad Hilowle

Orosmoln av obeskrivlig kraft