Sveriges fem nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Flerspråkighet och kulturell mångfald är en rikedom, en styrka, som behöver stöd. Den regionala kulturplanen betonar betydelsen av de nationella minoriteterna och minoritetsspråk för kultur och konst i länet. Tillsammans med samtliga kulturaktörer med regionalt uppdrag stöttar Kultur Gävleborg arrangemang och projekt kopplade till Sveriges nationella minoriteter.

Kunskap, erfarenhetsutbyten och representation är en förutsättning för att kunna arbeta långsiktigt och strategiskt med Sveriges nationella minoriteters kultur och nationella minoritetsspråk.

Aktuellt i Gävleborg

Kontakt 

Tips, stöd och rådgivning

Vill du veta mer om Sveriges nationella minoriteters kultur och nationella minoritetsspråk i vårt län? Kanske vill du själv driva ett projekt inom området?