Månadens författare Gävleborg

Gävleborg är en region som är rik på författare, både nu verksamma och bortgångna. Såväl bredden som djupet i Gävleborgslitteraturen lyfts fram i satsningen Månadens författare Gävleborg.

I Gävleborgs län har arbetarlitteraturen starka rötter, men här finns och har funnits författarskap i en mångfald av genrer och som riktar sig till målgrupper i alla åldrar. Satsningen Månadens författare Gävleborg syftar till att lyfta fram litteraturen i länet och öka kunskapen om författarskap med koppling till Gästrikland och Hälsingland.

Satsningen är ett samarbete mellan litteraturverksamheten inom Kultur Gävleborg, HelGe-biblioteken (folkbiblioteken i Gästrikland och Hälsingland) och P4 Gävleborg, Sveriges radio

Månadens författare presenteras i förmiddagsprogrammet i P4 Gävleborg första onsdagen respektive månad och författarskapet uppmärksammas på samtliga bibliotek i länet.

En nyskriven text (en intervju i det fall författaren är verksam) tas fram om varje månads författare. Texterna publiceras i den framväxande författarbanken Gävleborgsförfattare Gävleborgsförfattare - HelGe-biblioteken.

Nedan kommer de författarskap som presenteras 2023-2024 läggas ut löpande.


Kontakt