Beställning - Tolkcentralen för döva

Via formuläret nedan kan du beställa teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk och TSS.

Beställningen går till tolkcentralen för döva. Du kommer att få en bekräftelse på din beställning.

Tack för din beställning!

Tolkningstyp
Tolkmetod*

De personuppgifter du lämnar i formuläret används för att administrera aktiviteten, exempelvis skicka anmälningsbekräftelse, kallelse och utvärdering samt att skapa deltagarförteckning. Personuppgifterna tas bort när eventet och utvärderingen är slutförda.

Mer information om hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter regiongavleborg.se/dataskydd

De personuppgifter du lämnar i formuläret används för att administrera aktiviteten, exempelvis skicka anmälningsbekräftelse, kallelse och utvärdering samt att skapa deltagarförteckning. Personuppgifterna tas bort när eventet och utvärderingen är slutförda.

Mer information om hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter regiongavleborg.se/dataskydd