Glesbygdsersättning

Ersättningsnivåer inom glesbygdsersättningen.

Glesbygdstillägg (pdf)