Tilläggsuppdrag - Hälsoval Gävleborg

Om tilläggsuppdrag för verksamheter inom ramen för Hälsoval Gävleborg.

Tilläggsuppdrag är verksamheter och servicefunktioner som inte alltid behöver vara tillgängligt via varje hälsocentral. Specifika uppdrag riktas direkt till leverantören. Uppdraget kan lösas antingen på den egna hälsocentralen, via samarbetslösningar med andra vårdenheter eller via underleverantör. Tilläggsuppdrag omfattar hela befolkningen i närområdet, oavsett vilken hälsocentral patienten tillhör, om inte annat anges under respektive åtagande. 

Tilläggsuppdrag  finns inom områdena:

  • Psykosocial hälsa
  • Rehabilitering
  • Sjukgymnastik

För rutiner kopplade till tilläggsuppdragen se vårdprogram respektive medicinska rutiner.


Sjukgymnastik

Sjukgymnaster ska samråda med patientansvarig läkare för uppföljning om behandling varat längre än 3 månader eller överstiger 15 behandlingar.

Det finns dock undantag och det är när den sjukgymnastiska behandlingen följer ett av Region Gävleborgs utformat vårdprogram.

Se svar om uppföljning av sjukgymnastik