Instruktionsfilmer vårdsystem

Filmerna används som introduktion och instruktion av medarbetare. Filmerna visar hur du som medarbetare inom Region Gävleborg ska göra i våra vårdsystem.

Filmerna är uppdelade i olika avsnitt så att du lätt kan hitta den funktion du behöver lära dig.

Digital coronamottagning

Digital coronamottagning - instruktionsfilm

Elvis

Elvis - instruktionsfilmer

MedSpeech

MedSpeech - instruktionsfilmer

Melior

Melior - instruktionsfilmer

Picsara

Picsara - instruktionsfilmer

PMO

PMO - instruktionsfilmer

Provisio

Provisio - instruktionsfilmer

Svarsdatabasen

Svarsdatabasen - instruktionsfilmer