Rehabilitering efter covid-19

Här finns rutiner om rehabilitering i samband med covid-19.

Rehabilitering

Fysioterapi

Fysioterapeutiska åtgärder, Fysioterapi Specialistvård (pdf) 09-483206

Nutrition 

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial för att öka kunskapen om patienter med covid-19 på vårdavdelning ur andnings- och mobiliseringssynpunkt. 

Utbildning personal covid-19 (pdf)