Samverkan för att förebygga kvinnlig könsstympning

Könsstympning av flickor och kvinnor är en allvarlig kränkning som medför ett stort lidande. Av FN, EU och andra organisationer och myndigheter ses könsstympning av flickor och kvinnor idag som ett uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck, och som en kränkning av barns och kvinnors mänskliga rättigheter.

Samverkan mot könsstympning i Sätra, Gävle

I stadsdelen Sätra i Gävle valde flera verksamheter att se det som en gemensam angelägenhet att tillgodose det ansvar verksamheterna har. För att förebygga och upptäcka könsstympning av flickor och kvinnor ska de ha ett nära samarbete, ett gott bemötande och tillgång till god vård, stöd och hjälp utifrån beprövad erfarenhet och kunskap.

Genom en samverkansöverenskommelse har de skapat struktur och systematik i samverkan med varandra. Överenskommelsen ska bidra till att ge ett helhetsperspektiv och skapa samsyn i att förebygga och upptäcka könsstympning.

De medverkande verksamheterna är familjecentralen, mödrahälsovården, barnhälsovården, socialtjänsten, förskolor, skolor, hälsocentralen, kvinnosjukvård, barnsjukvård, ungdomsmottagningen och Barnahus Gävleborg.

Utbildning

Vill din verksamhet lära sig mer om hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på könsstympning kan ni ta del av utbildningsmaterialet här i form av en presentation gjord av organisationen TRIS - tjejers rätt i samhället.

Hedersrelaterat våld och förtryck – fokus könsstympning (pdf)

Högskolan i Gävle och Gävle kommun har också tagit fram en modell för framtagande av interna rutiner och samverkan i arbete med könsstympning.

Modell för interna rutiner och samverkan i arbete med könsstympning (pdf)

Handlingsplaner och rutiner

Om du vill ta del av verksamheternas handlingsplaner och rutiner kan du kontakta familjecentralen i Sätra, kontaktuppgifter hittar du nedan. Familjecentralen kan ge dig kontaktpersoner till respektive verksamhet.

Kontaktuppgifter

Har ni frågor eller vill veta mer om arbetet mot könsstympning i Sätra kan ni kontakta:

Karin Berjlund, samordnare, familjecentralen i Sätra, 070-167 51 80, karin.berjlund@gavle.se