Patientavgifter 2023

Vid kontakt med hälso- och sjukvården tas patientavgifter ut. Hur mycket patienterna betalar beror på vilken typ av vård de får, eller vilken vårdkontakt de har haft. Patientavgifterna i Avgiftshandboken beskriver avgifter för sjukvårdstjänster, intyg, hälsokontroller, vaccinationer och hjälpmedel, men även sjukreseregler.

På webbplatsen 1177.se finns mer information om de avgifter som gäller från och med 1 januari 2023. Hänvisa gärna dit vid frågor om förändringar och nya avgifter.

Förändring i Avgiftshandboken från och med 1 januari 2023

  • Den 1 januari 2023 höjs högkostnadsskyddet för sjukvård med 100 kronor, till 1 300 kronor.
  • Den 1 januari 2023 höjs avgiften för sluten vård (om du blir inlagd på sjukhus) med 10 kronor, till 120 kronor per vårddag.

Alla patientavgifter sammanställs i Avgiftshandboken och det är regionfullmäktige i Gävleborg som fastställer innehållet inför varje nytt år.

Avgiftshandbok - patientavgifter

Högkostnadsskyddet begränsar maxavgiften

Trots förändringarna begränsar högkostnadsskyddet patienternas avgifter till max 1 300 kronor inom en tolvmånadersperiod. Det gäller för sjukvårdsbesök, ambulanstransporter, receptavgift och telefonkontakter.