Egenmakt - en förstudie i Hudiksvall för ökat brukarinflytande

Se filmen om det viktiga och kreativa arbete som Sofia Groth, Fredrik Nygren och Helena Holm just nu bedriver i Hudiksvalls kommun med stöd av Samordningsförbund Gävleborg.

På sikt vill de att insatser och förhållningssätt ska utvecklas så de kommer till större nytta för målgruppen med psykisk ohälsa än idag. Det gäller att byta perspektiv, att jobba utifrån vad brukarna verkligen vill och behöver för att må bättre, inte vad verksamheten tror är bäst. I oktober kommer de presentera sitt resultat på "Forskare möter praktiker" i Gävleborg.

Informationsfilm för Hudiksvalls kommun om förstudie kring egenmakt och brukarinflytande.

Kontaktuppgifter

Sofia Groth, projektsamordnare jobbcentrum, sofia.groth@hudiksvall.se

Fredrik Nygren, ungdomscoach jobbcentrum, fredrik.nygren@hudiksvall.se

Helena Holm, individstödjare socialpsykiatrin, helena.holm@hudiksvall.se

Per Lundgren, verksamhetsutvecklare, Samordningsförbund Gävleborg, per.lundgren@finsamgavleborg.se