Promenadslingor i Gävle och Hudiksvall

Din kropp är gjord för att röra på sig. Både rörelse och vistelse i naturen har positiv inverkan på hälsan.

När du är fysiskt aktiv stärker du ditt immunförsvar och mår bättre i kropp och själ. Rörelse som gör dig lite varm i kroppen minskar stress och oro, förbättrar sömn och förbättrar din problemlösningsförmåga. Det ger även sänkt blodtryck och blodsocker.

Region Gävleborg har i ett samarbete med Länsstyrelsen Gävleborg, Gävle kommun och Hudiksvalls kommun tagit fram kartor över promenadslingor, och samlat dem i en broschyr. Promenadslingorna är 1-6 kilometer långa och presenteras med text, bild och karta med symboler.

De delas in i tre kategorier utifrån svårighetsgrad:

  • Grön slinga – lätt
    Fungerar för i stort sett alla, framkomligt med rullstol och rollator.
  • Blå slinga – medel
    Fungerar för gående med hjälpmedel, till exempel stavar eller kryckor. Backar kan förekomma.
  • Röd slinga – svår
    Fungerar för personer som går utan hjälpmedel. Branta backar, stigar och trappor kan förekomma.

Broschyr

Promenadslingorna hittar du i broschyren för respektive kommun.

Promenadslingor i Gävle (pdf)
Promenadslingor i Hudiksvall (pdf)