Mohlins Bussar AB kommer att köra regiontrafiken i Hälsingland

Nu är upphandlingen av regiontrafik i Hälsingland klar, det blir Mohlins Bussar AB som får uppdraget att driva trafiken från juni 2025 på uppdrag av X-trafik och Region Gävleborg.

Regiontrafiken bedrivs idag av Sambus AB som består av trafikföretagen Transdev Nord AB, Mohlins Bussar AB, Bollnäs Busstrafik AB samt Byberg & Nordin Busstrafik AB. Det nuvarande avtalet gäller till och med 15 juni 2025.

– Vi har mycket goda erfarenheter utifrån vårt nuvarande samarbete med Mohlins Bussar och ser fram emot att fortsätta att utveckla trafiken i Hälsingland tillsammans med dem, säger Andreas Eriksson, avdelningschef på X-trafik. 

Idag körs cirka 110 bussar i regiontrafiken i Hälsingland inklusive stadstrafiken i Hudiksvall, Söderhamn och Bollnäs. Helt nya bussar är beställda och kommer att implementeras succesivt från juni 2025 och under hösten. Stadstrafiken i Hudiksvall, Söderhamn och Bollnäs kommer att köras med elbussar, regiontrafiken kommer att köras till största delen med elbussar men även till viss del med bussar som kommer drivas på biodiesel.

Kostnaden för det tioåriga avtalet uppskattas till cirka 3 miljarder kronor.

Fakta om regiontrafiken i Hälsingland:

  • Cirka 4 miljoner resor görs per år
  • Omfattar cirka 110 bussar
  • Cirka 9,9 miljoner kilometer per år

Kontakt

Andreas Eriksson, avdelningschef X-trafik, 070-698 15 66, andreas.eriksson@regiongavleborg.se