Läkarbostaden Villa Karlsborg

Månadens fotografi, sommaren 2023: När oanständiga visor dånade över Karlsborg

Platsen där Gävle sjukhus ligger idag bär på en mycket lång och speciell historia. Där man idag arbetar febrilt för att rädda liv avrättades människor ända in på 1800-talet. Här låg nämligen en av stadens avrättningsplatser. Senare låg här utvärdshuset och sommarrestaurangen Karlsborg. På Gävle sjukhusområde har alltid livet, döden, sorgen, festen och glädjen varit närvarande.

Vad tänkte egentligen Gävleborna när de en ljus sommarkväll på 1840-talet släntrade genom Gävles lummiga, nyanlagda stadsträdgård för att besöka det nya utvärdshuset Karlsborg? Bara några årtionden tidigare hade det varit en plats för fasa och död då Gävle galgbacke strategiskt hade placerats just där, på sockengränsen mellan Valbo och Hille. Reflekterade man över det när man var på väg mot det nya utvärdshuset för att festa till på punsch och havannacigarrer? 

Utvärdshuset Karlsborg

På 1840-talet öppnades ett värdshus på området Karlsborg och enligt uppgift i arkivet efter gamla Gävle sjukhusmuseum bestod värdshuset av en tvåvånings huvudbyggnad med flyglar och glasverandor. På området fanns kägelbana, musikläktare, varietébyggnad och en vacker trädgård med promenadvägar.

Utvärdshuset blev känt för att bli ett av de första utskänkningsställen i landet som införde varieté. I ett exemplar av Gefle dagblad från 26 augusti 1966 som finns bevarat i Gävle sjukhusmuseums arkiv finns beskrivet hur man kunde se glada sällskap sitta på de inglasade verandorna och äta lax och kyckling, dricka cognac, punsch och röka feta handrullade havannacigarrer medan de tittade på ”resande varietésällskap med öldrickande damer som sprattlade med benen och sjöng skabrösa visor” som det återges i artikeln (”skabrös” är ett äldre ord för ”oanständig”). 

Sommarrestaurangen Karlsborg

Några år senare blev Karlsborg en sommarrestaurang. I Gävle sjukhusmuseums arkiv finns ett urklipp ur en dagstidning bevarad som föreställer Karlsborgs matsedel. På matsedeln kan vi se att det stående inslaget brännvinsbord med kaviar och sill stod framdukat. Men vad står det mer på menyn? Skriv till regionarkivet och berätta om du kan tyda den vackra handstilen!

Vad står det mer än brännvinsbord med kaviar och sill på Karlsborgs sommarrestaurangs meny?

Restaurangen rivs

På 1880-talet beslutades att Gävles nya lasarett skulle byggas på Karlsborgsområdet. Det höga läget med närhet till vatten och natur ansågs särskilt välpassande för en lasarettsbyggnad med tillhörande vårdbyggnader. Alla byggnader på området, inklusive sommarrestaurangen, revs för att bereda plats för lasarettet.

Enligt Sveriges fängelsemuseums rapport ”De offentliga avrättningsplatserna i Gävleborgs län” var det omkring denna tid man vid en grusgrävning nedanför Karlsborg hittade ett skelett av en storväxt mansperson. Personen ska ha legat omkring en fot ned i jorden med flera stora stenar över sig. Vid skelettet hittade man fyra kopparmynt från åren 1747, 1748, 1751 och 1759. Det är oklart om personen avrättades på platsen men det är rimligt att anta att valet av gravplats hade med avrättningsplatsen att göra. Vad kommer man att hitta i vår tid när Framtidsbygget drar fram över Gävle sjukhusområde?

Gävle lasarett byggs

Gävle lasarett invigdes på området Karlsborg 1887. Vid denna tid var det vanligt att sjukhuspersonalen bodde i, eller i närheten av, lasarettsbyggnaden och en villa byggdes särskilt med syfte att fungera som läkarbostad åt lasarettsläkaren. Byggnaden kunde stoltsera med att vara den första privata villan i Gävle som hade indraget vatten, avlopp, toalett, badrum och elektrisk belysning. Villa Karlsborg låg ungefär där infektion (hus 31) ligger idag.

Situationsplanen 1887 visar den första lasarettsanläggningen (Carlstedts arkitektkontor AB, Stockholm).

En vanligt förekommande missuppfattning är att sommarrestaurangen undkom rivningen inför lasarettsbygget för att omändras till läkarbostad men sommarrestaurangen revs och en ny villa byggdes. Den nya villan benämndes passande nog Villa Karlsborg och den första personen att bosätta sig i villan var Gävle lasaretts förste lasarettsläkare C. A. Bergh. 1901 bosatte sig den nya lasarettsläkaren Erik Lindström i villan och han skulle bli kvar i 26 år. 

I en bevarad tidningsartikel i Gävle sjukhusmuseums arkiv citeras Lindströms dotter Elsa: 

– Stadsgränsen snuddade vid ett av villans hörn. Vi bodde i Hille och hönsen i Gävle. 

Villan kom genom åren att fungera som bostad åt flera av Gävle lasaretts läkare innan den på 1960-talet under en kort period fungerade som förlossningsavdelning och BB. Senare inhystes barnpsykiatrins verksamheter i villan och slutligen uppläts byggnadens lokaler för barnpassningsverksamhet, troligen för lasarettspersonalens barn. Villa Karlsborg revs 1969.

Villa Karlsborg byggdes som läkarbostad där tidigare sommarrestaurangen Karlsborg legat och uppläts senare för andra verksamheter. Bilden är troligen från 1969, kort innan villan revs. Fotograf: Okänd.
Villa Karlsborg under perioden 1967-1969 då lokalerna användes till barnpassningsverksamhet. I bild Karin Östlund, barnsköterska från Gävle stad. Fotograf: Okänd.