Koncernledning

Kontaktuppgifter till Region Gävleborgs koncernledning.

Om koncernledningens uppdrag

 NamnTitelKontakt

Johan Färnstrand

Regiondirektör

johan.farnstrand@
regiongavleborg.se

026-15 50 13

Göran Angergård

Hälso- och sjukvårdsdirektör, biträdande regiondirektör

goran.angergard@
regiongavleborg.se


026-15 51 40

Kjell Norman

tf Regional utvecklingsdirektör

kjell.norman@
regiongavleborg.se

026-63 70 71 

 

Sofia Pettersson

Hållbarhetsdirektör, biträdande regiondirektör sofia.e.pettersson@
regiongavleborg.se


026-53 17 56

Bo Svedberg

Ekonomidirektör

bo.svedberg@
regiongavleborg.se

026-62 91 04

Ulrika Boström Gatti

HR-direktör

ulrika.bostrom.gatti@
regiongavleborg.se

026-15 01 52

Linda Sjödin

Kommunikationsdirektör

026-53 17 76

 

Jan-Olof Friman

Kultur- och kompetensdirektör

jan-olof.friman@
regiongavleborg.se

026-53 17 12

Katarina Wijk

Förvaltningschef Forskning och samhällsmedicin

katarina.wijk@
regiongavleborg.se

026-15 01 85

Berit Pajala

Regiondirektörens sekreterare

berit.pajala@
regiongavleborg.se

026-15 50 56

 

Staffan Johnson

Tf IT-direktör

 

026-15 51 58

 

Kenth Larsson

Tf stabchef

kenth.larsson@
regiongavleborg.se
 

026-66 47 00