Resa på kallelse

Region Gävleborg vill underlätta för våra patienter att resa hållbart till och från vården. Därför kan patienter som har rätt till sjukresa resa med X-trafiks bussar och tåg på sin kallelse.

På kallelsen finns ett resebevis som du kan använda som biljett och resa kostnadsfritt med X-trafik. Resebeviset gäller till och från vården under den dagen kallelsen är utställd.