Intern klimatkompensation

Region Gävleborg klimatkompenserar sina tjänsteresor internt.

Alla resor som görs med bil eller flyg påförs en extra avgift. Pengarna går sedan till att sponsra tjänsteresor som görs med kollektivtrafik och till bidrag för inköp som bidrar till ett mer hållbart resande, till exempel inköp av cyklar.