Miljömål

Det interna miljöarbetet utgår från miljömålen i vårt miljöprogram 2023-2026. Miljömålen är framtagna utifrån den påverkan vi har på miljön och från de regionala och nationella miljömålen.

Miljöpolicy (pdf)

Miljöprogram 2023-2026 (pdf)

Miljöprogrammet är indelat i tre målområden:

  • Klimateffektivt
  • Resurseffektivt
  • Hälsofrämjande och giftfritt

Under varje målområde finns effektmål, effekterna följs i sin tur upp av ett antal indikatorer. Målområden och effektmål beskriver vad Region Gävleborgs verksamheter behöver göra under åren 2023-2026 för att bidra till en miljömässig hållbar utveckling. De övergripande målen omfattar verksamhet som är finansierad av Region Gävleborg.

Resultat på miljömålen finns i Region Gävleborgs årsredovisning.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gör öppna jämförelser angående miljöområdet inom fem olika områden. Resultat öppna jämförelser.

Läs om hur Region Gävleborg arbetar för att utveckla länet inom miljöområdet.