Miljöcertifiering

För att bedriva det interna miljöarbetet på ett effektivt och strukturerat sätt är alla regionens verksamheter miljöcertifierade enligt ISO 14001 och granskas kontinuerligt av både interna- och externa miljörevisorer.

Ett miljöledningssystem är ett redskap för att styra verksamhetens miljöarbete på ett effektivt och ekonomiskt sätt. Miljöledningssystemet syftar till att skapa en organisation och att vidmakthålla en process som skall leda fram till att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan.

Som en service åt regionens chefer görs lagbevakning via en webbtjänst för att säkerställa att våra verksamheter följer lagen. Lagkraven tolkas och formuleras i interna rutiner.