Akutmottagningen på Hudiksvalls sjukhus flyttar runt hörnet

Nu går ombyggnationerna av akutmottagningen i Hudiksvall in den tredje och sista byggetappen.

Snart påbörjas rivningen av bland annat ambulanshallen och de ytor som ska bli övervakningsstation och övervakningsrum.  Verksamheten har flyttat in i de ytor som har färdigställts i etapp 2 med nya undersökningsrum, nya väntrum för både vuxna och barn, samt en helt ny entré.

Ny entré och väntrum

Den nya entrén och receptionen är placerad så att besökare och medarbetarna kan se varandra i väntrummet. Överblicken skapar närhet och högre säkerhet. Nu finns också separata väntrum för vuxna och barn.

Den nya entrén ligger runt hörnet från den gamla entrén och är tydligt skyltad. Det gröna nätet skyddar för insyn mot det provisoriska ambulansintaget.
Nytt väntrum. Konstverk av Ylva Ceder
Nytt väntrum. Konstverk av Ylva Ceder

Nya undersökningsrum

Nytt undersökningsrum akutmoottagning Hudiksvalls sjukhus
När ombyggnationen är klar kommer akutmottagningen att ha 13 undersökningsrum. Alla rum är utrustade för att kunna ta hand om olika typer av akuta besvär.

Provisoriskt ambulansintag när gamla ambulanshallen rivs

Det nya ambulansintaget.

I samband med att den gamla ambulanshallen rivs öppnas ett provisoriskt ambulansintag bredvid den nya akutentrén med plats för fyra ambulanser bredvid den nya entrén till akuten. Patienterna tas direkt från intaget till akutmottagningen.

Förväntningar på den sista byggetappen

Snart påbörjas rivningen av bland annat ambulanshallen och de ytor som ska bli övervakningsstation och övervakningsrum. 

Under rivningsarbetet som förväntas pågå fram till i sommar ser man över tidigare ritningar och undersöker möjligheten till att ändra storleken på akutrummen som ska byggas.

Vissa störningar som buller, vibrationer eller tillfälliga lokaler kan tyvärr inte undvikas helt.

Byggarbetet förväntas vara färdigt om ungefär ett år.

Arkitektskiss av den nya ambulanshallen på Hudiksvalls sjukhus efter ombyggnationerna
Arkitektskiss av den nya ambulanshallen på Hudiksvalls sjukhus efter ombyggnationerna