E-handlingar

Från och med 2021 är ehandlingar.se Region Gävleborgs webbverktyg för att hantera ansökningar, intresseanmälningar, nomineringar, utlysningar, enkäter och redovisningar. Webbverktyget förenklar administrationen för alla parter, minskar pappershanteringen och underlättar samordningen av de uppgifter som behövs för en komplett handling.

Webbverktyget fungerar oavsett vilken webbläsare du använder.

Välkommen!

www.ehandlingar.se

Lathund för ehandlingar.se (pdf)
Guidance for ehandlingar.se (pdf)

Har du tidigare använt Kulturdatabasen?

Från och med 2021 kommer det inte att vara möjligt att göra ansökningar eller redovisningar i Kulturdatabasen längre utan du som sökande hänvisas till www.ehandlingar.se i stället. Du kan som vanligt gå in via www.regiongavleborg.se/bidragkultur för att hitta rätt formulär för just ditt behov. 

Det nya systemet för e-handlingar kommer att se ut och fungera på samma sätt som Kulturdatabasen.

Samma användaruppgifter

Du kommer att kunna använda samma användar-ID och lösenord i www.ehandlingar.se som du har registrerat i Kulturdatabasen och alla dina tidigare ansökningar och redovisningar kommer också att följa med över till det nya systemet.

Formulär och annan funktionalitet är identiska med hur det har varit i Kulturdatabasen vilket gör att vi hoppas på en smidig övergång för oss alla.

Kontakt

Om du har frågor kontaktar du den verksamhet det gäller.

Region Gävleborg

Folkhälsa ehandlingar.folkhalsa@regiongavleborg.se
Kultur Gävleborg ehandlingar.kultur@regiongavleborg.se

Region Skåne

Region Skåne ehandlingar@skane.se