Suomen kielen hallintoalue - Finskt förvaltningsområde

Region Gävleborg ingår i förvaltningsområdet för det finska språket. Det innebär bland annat att finsktalande medborgare har rätt att använda det finska språket i kontakt med Region Gävleborg.

 

Den sverigefinska flaggan. Sedan 2014 har sverigefinnarna en egen officiell flagga med två kors i blått och gult på vit botten ritad av Andreas Jonasson.

Ruotsinsuomalaisten lippu. Ruotsinsuomalaisilla on vuodesta 2014 lähtien oma virallinen lippu, jossa on sininen ja keltainen risti valkoisella pohjalla. Lipun on suunnitellut Andreas Jonasson.

Finska är ett av de minoritetsspråk i Sverige som skyddas i lag. Att ingå i ett förvaltningsområde innebär bland annat att regionen ska kunna ge service till finsktalande medborgare på detta språk.

 

Kun otat yhteyttä seudun vaihteeseen, sinut yhdistetään suomenkieliselle henkilökunnalle.

Kielilaki antaa sinulle ruotsinsuomalaisena oikeuden käyttää äidinkieltäsi suomea kun olet yhteydessä Gävleborgin seutuun. Sinulla on oikeus saada tarvitsemasi informaatio suomenkielellä, oli sitten kysymyksessä se, että tarvitset apua ymmärtääksesi röntgenlähetettä koskevia sääntöjä tai se, kuinka haet jonkin kansankorkeakoulumme kurssille tai se, että sinun tarvitsee saada yhteys terveyskeskukseen.

Yhteystiedot

Jos haluat puhua suomea ollessasi yhteydessä Gävleborgin seudun kanssa niin soita numeroon
026-15 40 00

När du kontaktar Region Gävleborgs växel så kopplar de dig till finsktalande personal.

Språklagen ger dig som sverigefinne rätt att använda ditt modersmål finska i din kontakt med Region Gävleborg. Vare sig du behöver hjälp att förstå reglerna kring röntgenremisser, hur du söker en kurs på någon av våra folkhögskolor eller om du behöver kontakt med en hälsocentral har du rätt att få den informationen på finska.

Kontakt

Om du vill utnyttja möjligheten att prata finska i din kontakt med Region Gävleborg,
ring 026-15 40 00