E-handlingar

ehandlingar.se är Region Gävleborgs webbverktyg för att hantera ansökningar, intresseanmälningar, nomineringar, utlysningar, enkäter och redovisningar. Webbverktyget förenklar administrationen för alla parter, minskar pappershanteringen och underlättar samordningen av de uppgifter som behövs för en komplett handling.

Webbverktyget fungerar oavsett vilken webbläsare du använder.

Välkommen!

www.ehandlingar.se

Lathund för ehandlingar.se (pdf)
Guidance for ehandlingar.se (pdf)

Kontakt

Om du har frågor kontaktar du den verksamhet det gäller.

Region Gävleborg

Folkhälsa ehandlingar.folkhalsa@regiongavleborg.se
Kultur Gävleborg ehandlingar.kultur@regiongavleborg.se