Chef- och ledarskap

Som ledare i Region Gävleborg kan du göra verklig skillnad. Vi erbjuder givande och utmanande arbetsuppgifter, en stödjande arbetsmiljö och många möjligheter till utveckling. Här kan du se lediga, ledande tjänster och träffa några av oss.

 

Möt några av våra ledare

Ulrika Boussard, vårdenhetschef i Gävle

– För mig så var det naturligt att söka den här chefsrollen när möjligheten dök upp. Jag hade förmånen att börja som chefssekreterare här på IVA och lära mig verksamheten den vägen. Tidigare i min karriär har jag haft chefsuppdrag på Ericsson och är bekväm i den positionen. Jag har alltid känt mig trygg i att vända mig med frågor och funderingar till arbetsgruppen och det finns inget bättre än att leda en grupp kompetenta medarbetare och se hur de driver avdelningen framåt!

 

Marcus Olsson, bitr. vårdenhetschef i Hudiksvall

Marcus har gått från att vara undersköterska, via det interna utvecklingsprogrammet Chefsbanken, till att bli vårdenhetschef på akutmottagningen i Hudiksvall.