AT-läkare Hudiksvall

Vi erbjuder

 • Introduktion samt primärvårdsstart
 • Huvudhandledare
 • Personlig handledare på varje huvudavsnitt
 • Grupphandledning
 • AT-utbildningsdagar 
 • Auskultationsvecka på ÖNH, ögon, gyn och barn inför primärvårdsplaceringen
 • Schemalagd AT-undervisning
 • Utbildningskonto på 12 500 kr under AT-tiden
 • Utbildning i försäkringsmedicin
 • Ledarskapsseminarium
 • ATLS-utbildning
 • AMLS-utbildning
 • Möjlighet till utlandspraktik upp till två veckor med bibehållen lön

Hudiksvalls sjukhus är ett av två akutsjukhus i Gävleborgs län och har ett upptagningsområde på cirka 100 000 invånare.

Vid sjukhuset bedrivs verksamhet inom dessa specialiteter

 • anestesi
 • barn- och ungdomsmedicin
 • barn- och ungdomspsykiatri
 • gynekologi och obstetrik
 • internmedicin/kardiologi
 • kirurgi
 • ortopedi
 • radiologi
 • vuxenpsykiatri
 • ögon
 • öron-näsa-hals

Vi arbetar aktivt för en bra utbildning och har ett mycket gott utbildningsklimat. Stor delaktighet och påverkansmöjlighet finns bland annat genom utbildningsutskottet för AT som AT-läkarna själva driver.

Hudiksvalls sjukhus har även ett AT-centrum som är AT-läkarnas lokaler för samvaro, undervisning, studier och arbete.

AT-block

Våra AT-block omfattar 21 månader. Möjlighet finns till placering inom barnmedicin eller infektion alternativt fördjupning inom internmedicin/kardiologi under medicinblocket samt placering inom gynekologi eller ÖNH under kirurgblocket.

Blocken startar med fyra veckors placering inom primärvård. 

Introduktion

Tjänstgöringen inleds med gemensam introduktion samt fyra veckors placering inom primärvården. ATLS-utbildning samt AMLS-utbildning ingår, varav den ena under introduktionen och den andra vid nästa AT-start beroende på första slutenvårdsblock.

Under den avslutande primärvårdsplaceringen (resterande fem månader) ingår auskultationsdagar på ögon, ÖNH, gyn och barn.

Handledning

Huvudhandledare för hela AT-tiden är handledaren i primärvården. Vid den första placeringen i primärvården inleds kontakten mellan AT-läkare och huvudhandledare och en handledningsplan för AT-tiden upprättas.
 
Inom de övriga huvudavsnitten (medicin, kirurgi och psykiatri) utses en handledare för respektive placering.

Dessutom utses, för varje grupp AT-läkare som tillträder samtidigt, en grupphandledare (en familjeläkare inom primärvården) som träffar AT-gruppen regelbundet under AT-tiden.

Utbildning

Schemalagd AT-undervisning inom slutenvården på onsdagar kl 14-16 enligt ett rullande schema under terminstid. 

Inom primärvården är utbildningen upplagd som en föreläsningsserie – heldagar.

AT-utbildningsdagar, med övergripande ämnen och specialiteter som normalt inte ingår i AT, ca två gånger per termin för alla AT-läkare oavsett placering.

Se exempel på utbildningsdag

Dessutom ingår ledarskapsseminarium (2 dagars internat) samt utbildning i försäkringsmedicin.

Primärvård

Primärvårdsplacering i Hälsingland med placeringar i såväl glesbygd som tätort. Placering sker av studierektor inom primärvården utifrån primärvårdens riktlinjer.

Jour

Som AT-läkare i Hudiksvall får du möjlighet till ett självständigt arbete med gott stöd av dina äldre kollegor. Du ingår i den ordinarie jourbemanningen under medicin-, kirurg-, ortoped- samt psykiatriplaceringen.

Möljen, Hudiksvall

Hudiksvall

Det är enkelt att bo, arbeta och leva i Hudiksvall. Glada Hudik är en aktiv kuststad med goda kommunikationer, två timmar med tåg till Arlanda.

Naturen finns runt knuten, båthamn mitt i staden, fin skärgård och vackert kulturlandskap.

Intervjudagar och AT-start

Anställningsintervjuer genomförs under tiden 15 – 18 mars 2021. 

Tillträde för AT-blocken är 30 augusti respektive 13 september 2021.

Ansökan

Vi vill att din ansökan innehåller:

Samt eventuella övriga dokument som du vill åberopa i din ansökan, t ex läkarexamenbevis, beslut från Socialstyrelsen att fullgöra AT (för dig som är utbildad utanför Norden), tjänstgöringsintyg/betyg.

Välkommen med din ansökan till: ansokan.athudiksvall@regiongavleborg.se senast den 10 mars 2021.
Observera att vi, för att hinna handlägga din ansökan, behöver den senast kl 16.00 den 10 mars.

AT-centrum i Hudiksvall

Iris Pena Arriaran berättar om sitt jobb som AT-läkare på Hudiksvalls sjukhus.

Kontakta oss så får du veta mer

Ulrika Björs
AT-chef Hudiksvall
0650-924 88
ulrika.bjors@regiongavleborg.se

Karin Sköldefors
AT-studierektor slutenvård
0650-920 00
karin.skoldefors@regiongavleborg.se

Lisa Månsson Rydén
AT-studierektor primärvården Hälsingland
0651-170 01
elisabeth.mansson.ryden@regiongavleborg.se

Susann Eriksson
AT/ST-samordnare, Hudiksvall
0650-924 90
susann.eriksson@regiongavleborg.se

Shayan Wicksell Bukhari
SYLF-representant
0650-920 00
shayan.wicksell.bukhari@regiongavleborg.se