AT-läkare Hudiksvall

Vi erbjuder

 • Introduktion samt primärvårdsstart
 • Huvudhandledare
 • Personlig handledare på varje huvudavsnitt
 • Grupphandledning
 • AT-utbildningsdagar 
 • Auskultationsvecka på ÖNH, ögon, gyn och barn inför primärvårdsplaceringen
 • Schemalagd AT-undervisning
 • Utbildningskonto på 12 500 kr under AT-tiden
 • Utbildning i försäkringsmedicin
 • Ledarskapsseminarium
 • ATLS-utbildning
 • AMLS-utbildning
 • Möjlighet till utlandspraktik upp till två veckor med bibehållen lön

Hudiksvalls sjukhus är ett av två akutsjukhus i Gävleborgs län och har ett upptagningsområde på cirka 100 000 invånare.

Vid sjukhuset bedrivs verksamhet inom dessa specialiteter

 • anestesi
 • barn- och ungdomsmedicin
 • barn- och ungdomspsykiatri
 • gynekologi och obstetrik
 • internmedicin/kardiologi
 • kirurgi
 • ortopedi
 • radiologi
 • vuxenpsykiatri
 • ögon
 • öron-näsa-hals

Vi arbetar aktivt för en bra utbildning och har ett mycket gott utbildningsklimat. Stor delaktighet och påverkansmöjlighet finns bland annat genom utbildningsutskottet för AT som AT-läkarna själva driver. Sedan januari 2011 finns AT-centrum i Hudiksvall. AT-centrum är AT-läkarnas lokal för samvaro, undervisning, studier och arbete.

AT-block

Våra AT-block omfattar 21 månader. Möjlighet finns till placering inom barnmedicin eller infektion alternativt fördjupning inom internmedicin/kardiologi under medicinblocket samt placering inom gynekologi eller ÖNH under kirurgblocket.

Blocken startar med fyra veckors placering inom primärvård. 

Introduktion

Tjänstgöringen inleds med gemensam introduktion samt fyra veckors placering inom primärvården. ATLS-utbildning samt AMLS-utbildning ingår, varav den ena under introduktionen och den andra vid nästa AT-start beroende på första slutenvårdsblock.

I samband med starten av den avslutande primärvårdsplaceringen (fem månader) ingår introduktion innehållande undersökningsteknik inom ÖNH och ögon samt auskultationsdagar på ÖNH, ögon, gyn och barn.

Handledning

Vid den första placeringen i primärvården utses en huvudhandledare och en handledningsplan för AT-tiden upprättas.

För respektive huvudavsnitt (medicin, kirurgi, psykiatri) finns även en personlig handledare.

Dessutom utses, för varje grupp AT-läkare som tillträder samtidigt, en grupphandledare (en familjeläkare inom primärvården) som träffar AT-gruppen regelbundet under AT-tiden.

Utbildning

Schemalagd AT-undervisning inom slutenvården på onsdagar kl 14-16 enligt ett rullande schema under terminstid. 

Inom primärvården är utbildningen upplagd som en föreläsningsserie – heldagar.

AT-utbildningsdagar, med övergripande ämnen och specialiteter som normalt inte ingår i AT, ca två gånger per termin för alla AT-läkare oavsett placering.

Se exempel på utbildningsdag

Dessutom ingår ledarskapsseminarium (2 dagars internat) samt utbildning i försäkringsmedicin.

Primärvård

Primärvårdsplacering inom länet med placeringar i såväl glesbygd som tätort. Placering sker av studierektor inom primärvården utifrån primärvårdens riktlinjer.

Jour

Som AT-läkare i Hudiksvall får du möjlighet till ett självständigt arbete med gott stöd av dina äldre kollegor. Du ingår i den ordinarie jourbemanningen under medicin-, kirurg-, ortoped- samt psykiatriplaceringen.

Möljen, Hudiksvall

Hudiksvall

Det är enkelt att bo, arbeta och leva i Hudiksvall. Glada Hudik är en aktiv kuststad med goda kommunikationer, två timmar med tåg till Arlanda.

Naturen finns runt knuten, båthamn mitt i staden, fin skärgård och vackert kulturlandskap.

Intervjudagar och AT-start

Anställningsintervjuer genomförs under tiden 9-12 mars 2020.
Tillträde för AT-blocken är 24 augusti respektive 7 september 2020.

Välkommen med din ansökan senast den 4 mars (kl 16.00) 2020 till: 
ansokan.athudiksvall@regiongavleborg.se

Vi vill att din ansökan innehåller meritförteckning, personligt brev och referenser. 
Observera att vi, för att hinna handlägga din ansökan, behöver den senast 16.00 den 4 mars.

Kontakta oss så får du veta mer

Ulrika Björs
AT-chef Hudiksvall
0650-924 88
ulrika.bjors@regiongavleborg.se

Karin Sköldefors
AT-studierektor slutenvård
0650-920 00
karin.skoldefors@regiongavleborg.se

Lisa Månsson Rydén
AT-studierektor primärvården Hälsingland
0651-170 01
elisabeth.mansson.ryden@regiongavleborg.se

Susann Eriksson
AT/ST-samordnare, Hudiksvall
0650-924 90
susann.eriksson@regiongavleborg.se

Björn Österberg
SYLF-representant
0650-920 00
bjorn.osterberg@regiongavleborg.se