Om PTP-programmet

PTP-programmet i Region Gävleborg består av regelbundna utbildnings- och utvecklingsdagar varje månad. Innehållet varierar beroende på önskemål från ptp-gruppen och de olika verksamheterna.

Under 2013 gavs utbildning i utredning, diagnostik, suicidriskbedömningar och relevant information för att beskriva psykisk status. Erfarna psykologer från primärvård, habilitering, vuxenpsykiatri, medicinsk rehabilitering och arbetsförmedlingen har berättat om sitt yrkesliv, egna erfarenheter och sitt nuvarande arbete. Kollegor som arbetar som chefer, forskar inom olika områden och haft såväl privata som offentliga arbetsgivare har delgett sina erfarenheter.

Gedigen handledning i PTP-programmet

PTP-gruppen har även tagit egna initiativ till studiebesök utöver de månatliga träffarna. Samtliga PTP-psykologer får under handledning av en erfaren kollega möjlighet att genomföra en komplett neuropsykologisk utredning av hjärnskada.

I dagsläget finns inga specifika PTP-tjänster i Region Gävleborg. De PTP-psykologer som fullgör sin utbildning hos oss har sökt utannonserade tjänster eller vikariat som sedan gjorts om till PTP-tjänster i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer. Samtliga PTP-psykologer erbjuds deltagande i PTP-programmet.