Palliativ vård i livets slutskede

Varmt välkommen till ST-kurs i palliativ vård!

Med denna kurs uppfylles kurskravet för b5 för de specialiteter som har detta delmål i sin målbeskrivning. Delmål b5 syftar till att den specialistkompetenta läkaren skall:

 • Kunna identifiera behov av och initiera palliativ vård i livets slutskede
 • Kunna genomföra brytpunktssamtal med patienter och närstående
 • Kunna tillämpa grundläggande principer för palliativ symtomlindring med beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov

Kursinnehåll

I denna kurs tar vi upp följande:

 1. Den palliativa vårdens organisation och förutsättningar i vår region
 2. Kommunikation och brytpunktssamtal
 3. Prognostiskt tänkande
 4. Etik inom palliativ vård
 5. Barn som anhöriga i palliativ vård
 6. Palliativ vård ur ett primärvårdsperspektiv
 7. Palliativ medicin vid andra tillstånd än cancer: hjärtsvikt, njursvikt, KOL och demens.
 8. Akuta tillstånd inom palliativ medicin
 9. Andnöd och andningssvårigheter
 10. GI-symtom
 11. Nutrition i palliativ vård
 12. Smärta och smärtbehandling
 13. Oro, ångest och existentiellt lidande
 14. Den döende patienten, ordinationer vid livets slut.

Kursen innehåller föreläsningar som varvas med falldiskussioner.

Delmål: SOSFS 2015:8 b5

Målgrupp

Kursen riktar sig till ST-läkare inom alla specialiteter som har delmål b5 som krav i sin målbeskrivning.

Datum och tid

Kursen är två dagar och ges tisdag samt onsdag under kursveckorna 19 och 39. Start 08:30 båda dagarna, avslut 17:00 första dagen och 16:15 andra dagen.

Plats

Konferenslokal på Hotell Winn i Gävle, ej internat. Hotellet är beläget nära Stortorget i centrala Gävle.

Utbildningsmaterial

Samtliga föreläsningar samlas på USB-sticka som man får efter godkänd kurs. 

Krav för godkänd kurs

Närvaro och aktivt deltagande i samtliga kursmoment.

Förberedelse inför kursen

Ingen förberedelse krävs men om ni har haft ett svårt eller spännande fall så kommer det beredas möjlighet att diskutera detta under kursen.

Ta med

En varm tröja, ofta är det kallt i kurslokalen. 

Anmälan

Sista anmälningsdatum är 1 mars till kurs vecka 19 och 1 augusti vid kurs vecka 39.

Kursledning

Linda Willén, specialist i Onkologi och studierektor för ST-läkare i Onkologi.
Stefan Bergström, docent samt specialist i Onkologi, Palliativ medicin och Nuklearmedicin.
Carola Nylén-Nilsson, specialist i Onkologi och ST-läkare i Palliativ medicin.
Ulla Eriksson, vårdenhetschef för de Palliativa teamen i region Gävleborg.

Kontaktperson

Inger Bodin, inger.bodin@regiongavleborg.se