Palliativ medicin

Varmt välkommen till ST-kurs i palliativ vård.

Denna kurs syftar till att den specialistkompetenta läkaren ska:

 • Kunna identifiera behov av och initiera palliativ vård i livets slutskede.
 • Kunna genomföra brytpunktssamtal med patienter och närstående.
 • Kunna tillämpa grundläggande principer för palliativ symtomlindring med beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.

Delmål

SOSFS 2015 delmål b5 samt SOSFS 2021 delmål b4.

Målgrupp

Kursen riktar sig till ST-läkare inom alla specialiteter med delmål b5 och b4 som krav i sin målbeskrivning. Färdiga specialister kan beredas plats om det finns utrymme (kursavgift faktureras).

Kursinnehåll

I denna kurs tar vi upp följande:

 • Den palliativa vårdens organisation och förutsättningar i Region Gävleborg.
 • Kommunikation och brytpunktssamtal.
 • Prognostiskt tänkande.
 • Etik inom palliativ vård.
 • Barn som anhöriga i palliativ vård.
 • Palliativ vård ur ett primärvårdsperspektiv.
 • Palliativ medicin vid andra tillstånd än cancer: hjärtsvikt, njursvikt, KOL och demens.
 • Akuta tillstånd inom palliativ medicin.
 • Andnöd och andningssvårigheter.
 • GI-symtom.
 • Nutrition i palliativ vård.
 • Smärta och smärtbehandling.
 • Oro, ångest och existentiellt lidande.
 • Den döende patienten, ordinationer vid livets slut.

Kursen innehåller föreläsningar som varvas med falldiskussioner.

Datum, plats och tid

Kursen ges på tisdag samt onsdag under veckorna 19 och 39. Detaljerad information om datum, tid och plats förmedlas i samband med kursinbjudan.

Förberedelse inför kursen

Ingen förberedelse krävs men om ni har haft ett svårt eller spännande fall så kommer det finnas  möjlighet att diskutera detta under kursen.

Anmälan

Sista anmälningsdatum är 1 mars till kurs vecka 19 och 1 augusti till kurs vecka 39.

Utbildningsmaterial

Samtliga föreläsningar samlas på USB-sticka som deltagaren får efter godkänd kurs. 

Krav för godkänd kurs

Närvaro och aktivt deltagande i samtliga kursmoment.