ST slutenvård

Region Gävleborg erbjuder ST-tjänster inom många olika specialiteter. Kontakta våra studierektorer för mer information.

Anestesi och intensivvård


Norah Rustum, Gävle


Rita Petkeviciene, Hudiksvall
rita.petkeviciene@regiongavleborg.se

Barn- och ungdomsmedicin


Shinda Al Hasan, Gävle
shinda.al.hasan@regiongavleborg.se


Henrik Forsgren, Hudiksvall
henrik.forsgren@regiongavleborg.se

Barn- och ungdomspsykiatri

Hilke Wulfers-Sievers, Studierektor för BUP i region Mellansverige

Bild- och funktionsmedicin

Fredrik Moberger, Hudiksvall, Bollnäs
fredrik.moberger@regiongavleborg.se

Diana Dackell, Gävle
diana.dackell@regiongavleborg.se 

Geriatrik

Gävle

Hud- och könssjukdomar


Alexandra Fisch, Gävle
alexandra.fisch@regiongavleborg.se

Infektionssjukdomar


Lena-Maria Söder, Gävle
lena-maria.johansson.soder@regiongavleborg.se 

Internmedicin


Khaled Al Shouli, Bollnäs
khaled.al.shouli@regiongavleborg.se

Dorde Grujovic, Gävle
dorde.grujovic@regiongavleborg.se


Joanna Grzymala-Lubanska, Gävle
joanna.grzymala-lubanska@regiongavleborg.se

Anders Lundberg, Hudiksvall
anders.lundberg@regiongavleborg.se

Eman Rushdi Aref, Hudiksvall
eman.rushdi.aref@regiongavleborg.se

Neurologi

Gävle

Kirurgi


Verena Voss, Gävle
verena.voss@regiongavleborg.se 


Michael Docter, Hudiksvall
michael.docter@regiongavleborg.se

Klinisk kemi

Gävle


Helen Persson Kastberg, Gävle
helen.persson.kastberg@regiongavleborg.se

Klinisk fysiologi

Gävle

Klinisk patologi

Gävle

Obstetrik och gynekologi


Raia Al-Taie, Gävle, Hudiksvall
raia.al-taie@regiongavleborg.se 

Onkologi 


Linda Willén, Gävle
linda.willen@regiongavleborg.se 

Ortopedi


Leif Mogen, Gävle
leif.mogen@regiongavleborg.se

Abdoulaye Mujawimana, Hudiksvall
abdoulaye.mujawimana@regiongavleborg.se 

Palliativ medicin


Carola Nylén Nilsson, Gävle
carola.nylen.nilsson@regiongavleborg.se

Psykiatri

Josefin Mogard
josefin.mogard@regiongavleborg.se

Rehabiliteringsmedicin

Sandviken

Reumatologi

Christina Östman Blomberg, Gävle
christina.ostman.blomberg@regiongavleborg.se

Urologi


Helena Olsson, Gävle
helena.e.olsson@regiongavleborg.se

Ögonsjukdomar


Maria Lärkefjord, Gävle
maria.larkefjord@regiongavleborg.se


Lena Nordling, Hudiksvall
lena.nordling@regiongavleborg.se

Öron- näs- halssjukdomar


Eva Funseth Åhs, Gävle
eva.funseth.ahs@regiongavleborg.se