Möt Måns!

Möt Måns! Han har vunnit stora priser inom e-hälsa, är folkbildare och har varit med i radio- och tv-program. Måns började 1995, han är sjuksköterska i botten och har hela tiden arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin. Han är en pionjär inom digital vårdutveckling och har ett stort engagemang för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Hej Måns, kan du berätta lite om vad du gör?

– Jag jobbar som digital vårdutvecklare med att implementera digitala lösningar och nya innovationer som kan hjälpa mina medarbetare i deras dagliga arbete. Under pandemin har vi fått ställa om vår verksamhet snabbt. Jag arbetar även med ett spännande projekt som heter ”Skills” som är ett program som har utvecklats i samarbete med en forskningsstudie. Det riktar sig till de barn som precis fått en ADHD- eller ADD-diagnos och det håller på att spridas över hela Sverige och är på väg in i Norge. Just nu arbetar vi även med att göra Skills digital i samarbete med Region Skåne.

Kraft kan man ha, men den är ingenting att ha om man inte kan mobilisera den.

Hur går det till när ni utvecklar era digitala lösningar?

– Ofta ser medarbetarna ett behov, som under pandemin när vi inte kunde ha utbildningar och gruppbehandlingar. Vi har en egen ljudisolerad studio där vi har digitaliserat alla våra utbildningar. Sedan skickar vi dem till patienten via 1177. Jag är lite spindel i nätet som håller i trådarna runt digitala lösningar tillsammans med medarbetare och chefer. Att jag har kunnat ta fram en app är tack vare stödjande chefer som ser till att vi får utvecklas och ha ett innovativt förhållningssätt. Jag har ett bra stöd bakifrån. Det är fantastiskt!

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med mitt jobb är att få jobba med nytänkande och ha ett brett kontaktnät. Jag har ena foten i verksamheten och samtidigt får jag jobba med innovativa lösningar. Det går fort och är hands-on från tanke till färdig produkt.

Vad är du mest stolt över?

– Jag är stolt över Skillsbehandlingen som redan har evidens i och med de vetenskapliga artiklar som publicerats och all spännande forskning som gjorts tillsammans med Uppsala universitet. Det är självklart mäktigt att ha fått ta emot priser, men jag är mest stolt över att kunna underlätta för ADHD-patienter för jag brinner så mycket för det.

Vad skulle du säga är speciellt med att jobba inom Region Gävleborg?

– Många gånger kan du höra negativa saker, men när du testat att jobba privat så förstår du hur fantastiskt det är att jobba här. Jag hade aldrig varit där jag är idag om jag inte fått det fantastiska stödet jag fått. Det är ovärderligt att få en sådan kunskapshöjning som vi som medarbetare får här hela tiden. Det är ett öppet och drivande klimat där vi hela tiden ser över olika möjligheter.

Om du hade en magisk kraft, vilken skulle det vara?

– Den magiska kraften finns redan i jobbet som sjuksköterska i sjukvården. Det handlar om att kunna få en patient att bli sedd, hörd, bekräftad och ge stöd. Tillsammans i sjukvården kan vi göra skillnad. Kraft kan du ha, men den är inget att ha om du inte kan mobilisera den.